Preview Mode Links will not work in preview mode

Elsa och Cornelia gör barn


Mar 10, 2019

Vi (Elsa och Cornelia) ska alltså göra barn. Nu. Första avsnittet är från inseminationsprocessens allra första början och naturligtvis börjar vi med att berätta om allt vi inte vet något om. 

Vi vill göra dig som potentiell lyssnare uppmärksam på att källor inte finns och att faktan är inte fakta men att vi ämnar ta reda på svaren på allt vi själva (och kanske även du) undrar. 

Vi är fortfarande nya på det här. Nya och fulla av förväntan, oro, nervositet och kärlek.