Preview Mode Links will not work in preview mode

Elsa och Cornelia gör barn


Mar 20, 2019

Elsa och Cornelia ska göra barn. Nu! Steg 1 är vad vården kallar fertilitetsutredning. 

Veckans ros går till vår tålmodiga läkare Göran - som lät oss klicka rec på en mobiltelefon under vårt första möte. 

Veckans ris går till gynundersökningen som INTE ALLS gick som planerat. 

PS: Göran heter egentligen något annat.