Preview Mode Links will not work in preview mode

Elsa och Cornelia gör barn


Mar 27, 2019

Den hårfyllda cystan har varit på återbesök och ny info med tveksam källhänvisning har såklart uppkommit.  

Dessutom har det blivit hög tid att prata om äggledarspolningen och vad det skulle innebära med en IVF som första behandling. 

PS: Gynekologen Göran heter fortfarande någonting annat.