Preview Mode Links will not work in preview mode

Elsa och Cornelia gör barn

Mar 27, 2019

Den hårfyllda cystan har varit på återbesök och ny info med tveksam källhänvisning har såklart uppkommit.  

Dessutom har det blivit hög tid att prata om äggledarspolningen och vad det skulle innebära med en IVF som första behandling. 

PS: Gynekologen Göran heter fortfarande någonting annat. 


Mar 20, 2019

Elsa och Cornelia ska göra barn. Nu! Steg 1 är vad vården kallar fertilitetsutredning. 

Veckans ros går till vår tålmodiga läkare Göran - som lät oss klicka rec på en mobiltelefon under vårt första möte. 

Veckans ris går till gynundersökningen som INTE ALLS gick som planerat. 

PS: Göran heter egentligen...


Mar 10, 2019

Vi (Elsa och Cornelia) ska alltså göra barn. Nu. Första avsnittet är från inseminationsprocessens allra första början och naturligtvis börjar vi med att berätta om allt vi inte vet något om. 

Vi vill göra dig som potentiell lyssnare uppmärksam på att källor inte finns och att faktan är inte fakta men att...