Preview Mode Links will not work in preview mode

Elsa och Cornelia gör barn


Nov 6, 2019

Donationsveckan är här och Elsa och Cornelia uppmanar till att prata om donation av könsceller. Dessutom har Elsa fått mens, så inga mer bryt på Odenplan har skett, och Cornelia har checkat av punkter på en lista som gjort henne på gott humör.