Preview Mode Links will not work in preview mode

Elsa och Cornelia gör barn


Sep 25, 2019

Elsa och Cornelia har fått hem en ultraljudsapparat som gör det möjligt att lyssna på Maud-Ragnars hjärtljud hemifrån. Elsa har förberett en lek, dagen till ära, medan Cornelia gått runt och oroat sig över vad man SEDAN kommer behöva oroa sig över om Maud-Ragnar visar sig vara en Maud vs. en Ragnar.